06261460200025
موجود
فقط %1 عدد باقی مانده است

مایع سفید کننده رافونه

از ‎192,363 ریال
  •  سفید کردن و روشن کردن لباسها
  • از بین برنده لکه ها و گندزدایی، و باکتری ها، قارچ ها، کپک ها، هاگ ها و برخی ویروسها
  • گندزدایی از چاه های آب، محیط های بیمارستانی و آب استخر
  • کاهش و کنترل بوی نامطبوع  فاضلاب و هرز آب ها
  • حجم مناسب بسته بندی