Toilet Cleaners

اسپری پاک کننده و براق کننده شیرآلات

محلول پاک کننده و براق کننده شیرآلات برای استفاده روزمره در خانه و محیط کار
محلول پاک کننده شیر آلات به خوبی رسوبات و لکه ها را از روی شیر آلات پاک کرده و آن ها را براق می کند.
مایع بي رنگ
کمتر از 3
بوی ملایم و معطر
به هرنسبتی در آب حل می شود

ژل پاک کننده شیرآلات

ژل پاک کننده و براق کننده شیرآلات برای استفاده در خانه و محیط کار
ژل پاک کننده شیر آلات به خوبی رسوبات و لکه ها را از روی شیر آلات پاک کرده و آن ها را براق می کند.
ژل بي رنگ
کمتر از 3
بوی ملایم و معطر
به هرنسبتی در آب حل می شود

پاک کننده سرویس بهداشتی(بدون اسید کلریدریک)

محلول پاک کننده و ضدعفونی کننده سرویس بهداشتی برای استفاده روزمره در خانه و محیط کار
این محلول پاک کننده، محلولی اسیدی ولی ملایم است که برای پاک کردن و ضدعفونی کردن سرویس بهداشتی بسیار مناسب است.
مایع بي رنگ
کمتر از 2
بوی ملایم
به هرنسبتی در آب حل می شود

پاک کننده سرویس بهداشتی(دارای اسید کلریدریک)

محلول پاک کننده و ضدعفونی کننده سرویس بهداشتی برای استفاده روزمره در خانه و محیط کار
این پاک کننده اسیدی به خوبی سرویس بهداشتی را تمیز و ضدعفونی می کند. این محلول لکه ها، رسوبات و انواع آلودگی ها را از بین می برد.
مایع بي رنگ
کمتر از 1
بوی اختصاصی
به هرنسبتی در آب حل می شود